Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Besöksnäringsutveckling

Lerums kommun genom Näringslivsenheten driver auktoriserad turistinformation, marknadsför och utvecklar Lerum. Vi arbetar strategiskt med utveckling av besöksnäringen men även stödjande för turistföretag och föreningar som ingår i besöksområdet. Här berättar vi lite mer om vad det innebär.

Besöksnäringsfrågorna ingår i Näringslivsstrategin

Lerums kommun ska präglas av ett starkt näringslivsklimat som främjar nyföretagande, utveckling och tillväxt för de företag som redan verkar i kommunen samt lockar till sig nyetableringar. I Lerums kommuns Näringslivsstrategi ingår följande områden: Handel, Besöksnäring samt övrigt Näringsliv och är är uppbyggd kring ledorden i kommunens vision, inflytande, kreativitet och hållbarhet. För att bidra till att skapa en attraktiv kommun att bo i, verka i, samt besöka behöver kommunen visa framåtanda, kreativitet och djärvhet. Det kan arbetet med hållbar besöksnäringsutveckling bidra till. 

I perspektiv från 2009 har det hänt mycket inom Lerums besöksnäring, både i hur kommunen arbetar med frågan och hur besöksnäringens aktörer har blivit alltmer professionella. Inte minst är det viktigt att se hur LEADER har skapat en viktig samverkan mellan regionala aktörer såsom Göteborg & Co och Turistrådet Västsverige. Sedan 2016 driver man bland annat ett gemensamt projekt för hela Göteborgsregionen vid namn Tillväxt Turism, där fokus ligger på att höja exportmognadsgraden hos Göteborgsregionens besöksmål.  

Hållbar besöksnäringsutveckling 2018-2022

En uppdaterad handlingsplan för besöksnäringsarbetet mellan 2018-2022 pekar ut Lerums numera tre besöksområden. Sävelångsbygden kring sjön Sävelången och Nääs, Väg 190 i orterna kring Mjörn och området kring Aspen/Lerum som är porten till storstaden, och omvänt porten till friluftsliv. 

Gemensamt är dessa områden en katalysator för ett starkt lokalt näringsliv att verka i, samt en attraktiv inspirerande bygd att besöka. En ytterligare del i arbetet med att säkra upp besöksnäringens tillgänglighet både fysiskt och digitalt innebär att arbeta med verksamhetsutveckling av turistinformationen.

  • Urskilja och utveckla prioriterade besöksområden.
  • Tillgängliggöra insatser för att möta upp digitaliseringen.
  • Knyta nätverk och samarbeten i långsiktigt kompetensutvecklingsarbete

Handlingsplanen finns i sin helhet att ladda ner längst ner på sidan. 

Göteborgs Insjörike och Lokalt Ledd Utveckling 

Lerums kommun deltar Lokalt Ledd Utveckling/LLU (tidigare LEADER) som är en arbetsmetod inom svenska Landsbygdsprogrammet och går ut på att offentlig-, privat- och ideell sektor samarbetar för lokal utveckling. LLU-området som Lerums kommun ingår i heter "Göteborgs Insjörike" där även kommunerna Alingsås, Härryda samt Partille ingår. Här kan man söka pengar till sina projektidéer fram till år 2020.  Klicka här för att läsa mer.

Den officiella besökswebben www.visitlerum.se

Näringslivsenheten och August Abrahamssons Stiftelse (Nääs Slott) driver gemensamt Lerums kommuns officiella turistinformation. Den är auktoriserad som "Grön i-byrå" enligt Visitas krav och är tillgänglig året om - fysiskt och digitalt. Handlingsplanen 2018-2022 omfattar också att förnya och förstärka uppdraget för turistinformationen. Navet för såväl invånare, besökare och företagare är på visitlerum.se.