9 september 2018 är Barnfestivalen tillbaka!

Barnfestivalen ett hållbart evenemang!

Illustration av en uggla med ballonger.

Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun 2025. Barnfestivalen är en del i att nå det målet. Självklart tycker vi! Barnfestivalen är ett stort evenemang och vi tänker hållbart i alla delar, som materialval, transporter och mat.

Barnfestivalen jobbar för långsiktig hållbarhet, ekologisk, ekonomiskt, socialt. Vi vill att medarbetare, besökare, deltagare, samarbetspartners och sponsorer arbetar hållbart genom sina val av utbud, produkter, transporter med mera. Vi vill att du som besökare och deltagare ska inspireras till ett hållbart tänkande. Därför har vi valt att lyfta fram hälsosamma fritids- och kulturaktiviteter.

Vi har också valt att stödja lokala organisationer och verksamheter för att stärka den sociala hållbarheten. Program­punkterna har valts för att stärka det lokala förenings-och kulturlivet. Kulturaktörer och etablerade kulturinstitutioner medverkar också på Barnfestivalen.

Hela programmet läggs upp här i juli och i augusti kommer alla i Lerums kommun också få en barnfestivalbilaga hem i brevlådan. Bilagan kommer också att finnas på biblioteken i Lerum och KomIn, Lerums kundcenter.

Varmt välkomna!
Johan Eklund och Lisa Nauclér

Mer information