Anmälan aktiviteter under Barnfestivalen

Har du något spännande som du vill erbjuda barn under Barnfestivalen? Gör din anmälan här - vi prioriterar hållbarhet, hälsa och lokal närvaro.

Vi vill att besökare och deltagare ska inspireras till ett hållbart tänkande. Därför har vi valt att lyfta fram hälsosamma fritids- och kulturaktiviteter.

Vi har också valt att stödja lokala organisationer och verksamheter för att stärka den sociala hållbarheten. Program­punkterna har valts för att stärka det lokala förenings-och kulturlivet, men naturligtvis är kulturaktörer och etablerade kulturinstitutioner välkomna att medverka på Barnfestivalen.

Verksamhet: