Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar från och med årskurs 6 till årskurs 1 på gymnasiet. Öppettiderna varierar mellan fritidsgårdarna.

Barn utanför fritidshemFritidsgårdarna i Floda, Gråbo och Sjövik är knutna till respektive skola. Fritidsgårdarna i Lerum och Stenkullen drivs av ett personalkooperativ, Kreativ Fritid. 

Floda fritidsgård

Alléskolan
0302-52 19 47
Onsdag-torsdag 18-21
Fredag-lördag 18-23

Gråbo fritidsgård

Röselidsskolan
Röselidsvägen 5
Telefon:
0302-52 19 55
Tisdag   17.45 - 20.45
Onsdag  17.45 - 20.45
Fredag   17.30 - 21.30
Lördag   17.30 - 21.30

Hulans fritidsgård

Elliots väg
0302 - 186 74
Tisdag och torsdag 18 - 21
Fredag 18 - 22.30  (jämna veckor)
Lördag 17.30 - 22  (jämna veckor)


Lerums fritidsgård

Torpskolan
0302 - 186 75
Måndag, tisdag och torsdag 18 - 21
Onsdag 18 - 21 (Gruppverksamhet)
Fredag 18 - 22.30
Lördag 17 - 21.30

Stenkullens fritidsgård

Stenkulan
0302 - 186 79
Måndag-torsdag 18 - 21
Fredag och lördag 18 - 22.30, ojämna veckor.