Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar från och med årskurs 6 till årskurs 1 på gymnasiet. Öppettiderna varierar mellan fritidsgårdarna.

Barn utanför fritidshem

Fritidsgårdarna i Floda, Gråbo och Sjövik är knutna till respektive skola. Fritidsgårdarna i Lerum och Stenkullen drivs av ett personalkooperativ, Kreativ Fritid.

 

Floda fritidsgård

Alléskolan
0302-52 19 47

Onsdag - torsdag 18 - 21

Fredag - lördag 18 - 23

 

Gråbo fritidsgård

Röselidsskolan
Röselidsvägen 5
Telefon:
0302-52 19 55

Tisdag   17.45 - 20.45
Onsdag  17.45 - 20.45
Fredag   17.30 - 21.30
Lördag   17.30 - 21.30

Hulans fritidsgård

Elliots väg
0302 - 186 74

Tisdag och torsdag 18 - 21

Fredag 18 - 22.30  (jämna veckor)

Lördag 17.30 - 22  (jämna veckor)


Lerums fritidsgård

Torpskolan
0302 - 186 75

Måndag, tisdag och torsdag 18 - 21

Onsdag 18 - 21 (Gruppverksamhet)

Fredag 18 - 22.30

Lördag 17 - 21.30

Stenkullens fritidsgård

Stenkulan
0302 - 186 79

Måndag - Torsdag 18 - 21

Fredag och Lördag 18 - 22.30, ojämna veckor 39, 41, 43 och så vidare