Aktivitetsparken i Gråbo

Aktivitetsparken i Gråbo ligger i området mellan Hjällsnässkolan och Röselidsskolan.

Parken är en del i utvecklingen av Gråbo centrum som har tagits fram i dialog med barn och ungdomar i Gråbo. Här finns aktivitetsytor för alla åldrar och en parkanläggning för rekreation med möjlighet till lek för de små barnen.

Tillgänglig

Aktivitetspark i GråboFoto av: Inger Gauffin Man har planerat för trygghet och upplevelse samt att parken ska vara tillgänglig för alla. Tanken är också att den ska vara en del i skolornas verksamhet med lek, idrott och andra aktiviteter. Anläggningen och dess utrustning har tagits fram med krav på miljö och säkerhet och vi hoppas att Gråbobor och andra besökare ska få mycket nöje av parken.