Aluddenparken

Kommunens stadspark Aluddenparken, erbjuder en mix av lek, bad, avkoppling och med plats för bland annat bollspel.

Att gå längs strandpromenaden intill vattenbrynet på de vackra, slingrande stigarna precis intill sjön Aspen är rekreation för både kropp och själ. Det är också lätt att hitta en parkbänk att sätta sig på för att sola eller bara njuta av utsikten.

Aludden är också en samlingsplats för traditioner, till exempel på Valborgsmässoafton då majbrasan tänds. Förutom detta bjuder parken på en sandstrand. Den är långgrund och perfekt för småbarnsfamiljer.

Lekplatsen

Lekplatsen är handikappanpassad och tillgänglig för alla. Den har gummiasfalt, flera lekställningar och ett härligt leknät. En basket- och beachvolleyplan finns också.
Lekplatsen är ett utflyktsmål för Lerumsbor men också för de som bor utanför kommunen.
På den stora gräsmattan kan du sommartid gympa med Friskis och Svettis.

Dammen

Våren 2010 tömdes dammen i Nyebroparken på slam och de karpar som inte klarat vinterns stränga kyla ersattes med fem praktkarpar och fem gräskarpar. I dammen har fiskarna en djuphåla för att de att ska kunna överleva vintern.
Den gamla, trasiga fontänen byttes ut mot en med vackrare spridning av vattenstrålarna.

Sommarresidenset

Den gamla huvudbyggnaden på Aludden som idag ägs av kommunen, inrymmer en restaurang, café, gårdsbutik och en representationsvåning som har otroligt vacker utsikt över Aspen.
När stambanan anlades 1869 lät E F Kullman bygga Aludden som sitt sommarresidens. Egendomen donerades till kommunen 1943 men man fick då stränga regler vad huset skulle få användas till. Aludden har sedan dess bland annat varit skola och plats för Hemslöjdsföreningen.

Det gröna

Runt sommarresidenset växer stora bokar som tillför området karaktär och av de gamla träden finns en del ekar, lindar och almar kvar. Vid upprustningen planterades flera nya träd som i framtiden kommer att ge parken en varierad prägel.

Runt dammen, vid lekplatsen finns flera stora rabatter med perenner som framför allt på sommaren och hösten, skänker färgprakt och fantastisk blomning. I rabatterna hittar du bland annat dagliljor, funkior, bambu och bergormrot.

Parkskötsel och dagvattenhantering ska ske i harmoni med naturen.

I Nyebroparken finns också ett exemplar av den mycket exotiska och botanisk intressanta korkalmen, Ulmus minor var suberosa. Både stammar och grenar är täckta av tydliga korklister som gör att trädet har ett väldigt säreget utseende, särskilt efter att den tappat löven.

Miljö

Det är enkelt att bli av med sitt skräp i parken eftersom flera soptunnor och papperskorgar har placerats ut. Det finns till och med ett särskilt plåtkärl för engångsgrillar. En ny typ av papperskorg med sorteringsfack finns också i Aluddenparken. Det är en papperskorg med fyra kärl för källsortering som kan användas i offentliga utomhusmiljöer på gator, torg och grönområden.

Trafik

Aludden och Nyebroparken blev ett - därför har Aspenäsvägen fått en förhöjning med ett ytskikt av gatstenar lagda i olika mönster som en hastighetsdämpande åtgärd och att förtydliga sambandet mellan de båda parkerna.

Belysningen runt villan, vägen och lekplatsen är en typ av belysning som har ett naturligt, vitt ljus och drar mindre energi än de tidigare.

Parkering

För att kunna ta emot bilburna besökare har kommunen satsat på att anlägga parkeringsplatser på båda sidor av Aspenäsvägen, såväl vid Aludden som vid Nyebroparkens lekplats.