Lekplats Sjövik

Lekplatsen på Hovgårdsvägen i Sjövik är nybyggd

Den har byggts så att den är tillgänglig även för funktionshindrade. Lekplatsen har stora ytor, gummiasfalt som är så skön att gå på och stabila lekredskap, särskilt anpassade för funktionshindrade. Senare kommer också några träd att planteras.

Den anslutande parkeringsplatsen är enbart till för rörelsehindrade.

Lekplats SjövikFoto av: Inger GauffinLekplats i SjövikFoto av: Inger Gauffin