Naturlekplats Floda

Naturlekplatsen ligger mellan Floda Stationsväg och åkanten, snett bakom PRO:s lokal "Trevnaden".

I projektet att utveckla Floda centrum ville man få trivsamma och trygga mötesplatser samt att vattnet i Floda skulle bli mer tillgängligt. Man skapade en gångslinga utefter vattnet och naturlekplatsen.

LekparksormFoto av: Inger Gauffin Lekfigurer

Lekfigurerna är skulpterade av det tyska företaget SIK-Holz i ett hårt träslag som heter Robinia och marken som är täckt med bark, ger ett fallvänligt underlag.

Effektbelysning

I Floda centrum finns gott om sittplatser och runt husen mellan broarna och åkanten har man satt upp effektbelysning. Se bildexempel under rubriken "Ladda hem".

Fotografier

Under rubriken "Ladda hem" finns bilder från naturlekplatsen. Foto: Inger Gauffin. Där finns också bilder på effektbelysta hus och naturmiljöer. Foto WSP.