Spindelskogen - en unik lekplats i Floda

2015 invigdes lekparken Spindelskogen i Floda. Spindelskogen finns bakom biblioteket i Floda, Rurik Holms väg 1.

Tankarna på en lekplats i Floda har funnits länge. Flodaborna har återkommande uttryckt en längtan efter en gemensam plats för lek, vilket också framkom tydligt vid den medborgardialog som startade upp arbetsprocessen för lekparken.

Barnens önskemål och tankar stod i fokus under hela projektet. I en första dialog med skolbarnen utreddes vad som var viktiga inslag i en framtida lekpark för dem. Baserat på resultatet av denna dialog togs tre skissförslag fram som barnen därefter fick rösta om. På en klar förstaplats kom Spindelskogen.

Fler bilder på Spindelskogen finns i länkarna nedan.