Ridvägar

Ryttare, markägare och ridklubbar har bildat Ridvägsfrämjandet för att tillsammans med Lerums kommun arbeta för ett ridvägsnät i Lerums Kommun.

Intresserade kontaktar Ridvägsfrämjandet, RFL. Underst ser du en länk till deras webbplats. 

Lerums kommun tillhör en av de hästtätaste i landet med närmare 1 200 hästar och uppskattningsvis cirka 3 000 personer aktiva inom ridsporten på något vis. Behovet av säkra lösningar för ryttare och övriga aktiva har ökat i takt med att konkurrensen om det fysiska rummet tilltagit.
Ridvägsfrämjandet Lerum, RFL, har bildats för att främja ridvägar/stigar i Lerums kommun då dessa saknas. Flera kranskommuner har varierande antal mil med ridvägar som kommunerna anlagt och i vissa fall även underhåller.
Kanske kan detta bli verklighet i Lerums kommun också.
 

RFL är en ideell förening vars syfte är att:

  • Aktivt arbeta för en säkrare ridmiljö
  • Förbättra dialogen mellan markägare och ryttare och därigenom skapa möjlighet för ryttare att rida i skog och mark
  • Kartlägga befintliga vägar/stigar som idag nyttjas för ridning samt undersöka var behov finns för nya
    Tillvarata medlemmarnas intresse
  • Upplysa ryttare om allemansrätten samt vett och etikett i skog och mark.
    Samarbeta med Lerums kommun i rid- och ridvägsfrågor
  • Vara en oberoende förening som arbetar för ryttare oavsett ridinriktning 

Mer information