Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Badsjöar

I Lerums kommun finns många möjligheter till friluftsbad. Fritidsavdelningen ansvarar för drift, skötsel och provtagning på elva av badplatserna. Miljöenheten har ansvar för tillsynen på badplatserna.

På badplatserna finns bryggor, torrtoaletter, sopkärl med mera.
De 11 badplatserna är: Aspenäsbadet sjön Aspen, Drängseredsbadet sjön Sävelången, Stamsjöbadet, sjön Lilla Stamsjön, Annesjöbadet, sjön Annesjön, Hyltornabadet, sjön Sävelången, Nääsbadet, sjön Sävelången, Prästens brygga, sjön Mjörn, Stora Lövsjöbadet, sjön Stora Lövsjön, Brännabbenbadet, sjön Torskabotten, Hjällsnäsbadet, Mjörn och Vällsjöbadet sjön Vällsjön.

EU bad är större offentliga badplatser med ett snitt på ungefär 200 badande per dag under badsäsongen. EU bad har krav på provtagning av vattnet och inrapportering till Naturvårdsverket och EU. Aspenäsbadet, Drängseredsbadet och Stamsjöbadet är  EU bad i Lerums kommun.

Provtagning

Sektor lärande ansvarar för att ta regelbundna vattenprover vid de 11 offentliga badplatserna under badsäsongen. Minst fyra prover tas vid varje badplats. Det första provet tas innan badsäsongens start i juni och sedan tas två prover i juli och ett i augusti.

Vattenprovresultaten från de föregående fyra årens badsäsonger ligger till grund för badens klassificering: utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Skyltar visar vilken klassning, vattenkvalitet ett badvatten har, och badvattenklassificeringen ändras inte under innevarande badsäsong. Undantaget är om badvattenkvaliteten bedöms vara dålig utifrån senaste provtagningen, då ska det finnas en skylt som avråder från bad.

I Lerums kommun anges badvattenkvaliteten för samtliga bad, det vill säga även för de åtta kommunala strandbad som inte är EU bad. Klassningen av badvattenkvaliteten för dessa bad baseras på vattenprov som tagits och analyserats enligt samma regler som gäller för EU bad.

För information om badplatserna, exempelvis provtagningsresultat, badvattnets klassificering med mera, se länk nedan. Där finns även frågor och svar om badvatten, mer information om EU bad, samt vägledningar och föreskrifter för badvatten.

Orsaker till dålig vattenkvalitet

Det finns många faktorer som påverkar vattnets kvalitet. Dålig vattenkvalitet uppstår ofta efter kraftiga regn. Dels kommer då stora mängder vatten till reningsverken och det kan ske en bräddning, orenat vatten rinner rakt ut i sjöar och vattendrag, dels kan regnet skölja ut föroreningar från marken till exempel avföring från fåglar och andra djur och ta med sig dessa till vattendragen och stränderna.

Det är också möjligt att förorenat vatten förs till badplatsen vid vissa vind och strömriktningar. På så sätt kan utsläpp från reningsverk, enskilda avlopp, industrier med mera påverka vattenkvaliteten. Det är inte heller ovanligt att kvaliteten på vattnet kan försämras då många människor badar. Blir någon sjuk efter ett bad kan man dock inte alltid skylla på vattnet. Det kan också bero på att matsäcken stått framme länge i solen, direkt smittspridning mellan de badande på stranden eller i vattnet, eller att man inte använt rent vatten vid tillagning av mat och dryck.

Har du fått kliande utslag efter bad? Du kan ha drabbats av badklåda. Besök vår sida om badklåda under mer information.