Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Regler för lokalbokning

Här hittar du information om vilka regler som gäller om du vill boka en idrottshall eller gymnastiksal.

Det finns en del grundregler hur tider i idrottshallar och gymnstiksalar ska fördelas. Inomhussäsongen är under perioden 1 augusti till 30 juni.

Lokalerna är bokningsbara

  • Vardagar klockan 16.30-22.30
  • Lördag, söndag och helgdag klockan 8-22

Ett uthyrningstilfälle är minst 60 minuter. De föreningar som önskar ska i så stor utsträckning som möjligt få sammanhängande tid. Fördelningen av tider sker av Sektor lärande, Fritidsenheten.

Prioritetsordning

Inlämnade önskemål hanteras i den här ordningen:

  1. Säsongsbokning. Minst sju månader för Riksidrottsförbundet, RF-anslutna idrottsföreningar med verksamhet riktad till barn och ungdomar i åldern 7-20 år, som har höst och vår som huvudsaklig säsong och inomhusaktiviteter som huvudverksamhet.
  2. Säsongsbokning. Minst sju månader för övriga föreningar med verksamhet riktad till barn och ungdomar i åldern 7-20 år.
  3. Bokningar, del av säsong, av föreningar med verksamhet riktad till barn och ungdomar i åldern 7-20 år.
  4. Övriga föreningar.
  5. Privatpersoner, företag och andra organisationer. Kommunen har i enlighet med gällande bokningsregler bokningsföreträde samt rätt att göra avsteg från ovanstående prioritetsordning då särskilda skäl kan anses föreligga.

Vid bokning av gymnastiksal mindre än 20x10 meter

Kriterier inom prioritetsgrupp 1-3 i prioriteringsordningen är att barn och ungdomar hara företräde till tider mellan klockan 16.30-19.30 på vardagar.

Efter den 1 september, när schemat fastställts, kan bokningsförfrågan avseende lediga tider göras via kommunens webbplats, via Webbokning Fri. Bokningsförfrågan kan även göras hos medborgarkontoret KomIn eller hos Kultur och Fritid.