Sportlov 2019

Sportlovet 2019 är vecka 7. Alla programpunkter riktar sig till barn och ungdomar i skolåldern och är kostnadsfria. Just nu kan föreningar och andra lämna in ansökan om att erbjuda aktiviteter inför sportlovet 2019. Se menyn.

Observera att vissa programpunkter kräver anmälan. Hela programmet finner du senare i bifogad bilaga nederst på sidan.

Varför kostnadsfritt?

Regeringen har avsatt 250 miljoner kronor per år under en treårsperiod (2018-2020) för att kommunerna ska skapa kostnadsfria aktiviteter under skolloven. Satsningen sker utöver den redan befintliga sommarslovssatsningen på 200 miljoner kronor per år som löper 2016-2019. Lerums kommun har fått cirka en miljon kronor 2018 för att skapa kostnadsfria aktiviteter under sportlovet, påsklovet, höstlovet och jullovet.