Badplatser

Friluftsbad i Lerums kommun I Lerums kommun finns 11 badplatser. På badplatserna finns bryggor, torrtoaletter, sopkärl med mera. Fritidsavdelningen ansvarar för drift, skötsel och provtagning på badplatserna. Miljöenheten har ansvar för tillsynen.

Tre av baden är så kallade EU-bad. EU-bad är större offentliga badplatser med ett snitt på ungefär 200 badande per dag under badsäsongen. EU-bad har krav på provtagning av vattnet och inrapportering till Naturvårdsverket och EU. Aspenäsbadet, Drängseredsbadet och Stamsjöbadet är EU-bad i Lerums kommun.

Läs mer om våra badplatser här!

Klicka här om du vill du veta hur vattenkvaliteten i badsjöarna kontrolleras 

Mer information om vattenkvaliten, algblomning med mera  fyller vi på med här under badsäsongen.

Hundar

Hundar får inte vistas på kommunens badplatser under badsäsong. Hundar ska hållas kopplade inom följande områden:

  • Under icke badsäsong: badplatserna jml 3 §.
  • Offentliga lekplatser jml 3 §.