Jakt

För att få jaga i Sverige krävs statligt jaktkort och jakträtt samt rätt att använda jaktvapen. För vissa djur måste man betala avgift, en så kallad fällavgift. Dessutom tillkommer oftast arrendekostnader för de som inte har egen mark med jakträtt.

Sveriges Riksdag ger, via regering och Jordbruksdepartementet, sedan 1938 Svenska Jägareförbundet det s.k. allmänna uppdraget att leda delar av viltvården och jakten i landet. Däribland ingår övergripande information, information om praktisk jakt och förvaltning av vilt, viltövervakning, älgförvaltning, vilt och trafik och yrkesmässig jägarutbildning.

För mer information om jakt i Lerums kommun, kontakta Lerums jaktvårdskrets. Se adress till deras webbplats längst ner på sidan.

Mer information