E-tjänster och blanketter för förskola och pedagogisk omsorg

Här finns aktuella blanketter och e-tjänster för förskola och pedagogisk omsorg.

Ansökan

Ansökan om utökad tid

Ansökan om omsorg på obekväm tid

Ansökan om omplacering

Ansökan sommaröppen förskola

Autogiro, medgivande

Anmälan omsorg vid studiedag

Digital dokumentation i Unikum

Fotografi och film i förskoleverksamhet, samtycke för publicering

Inkomstuppgift

Närvaroschema

Obekväm arbetstid, intyg från arbetsgivare

Specialkost, intyg

Uppsägning