E-tjänster och blanketter för skola och fritidshem

Här finns aktuella blanketter och e-tjänster för grundskola, särskola och fritidshem.

Autogiro, medgivande

Elevändring

Digital dokumentation i Unikum

Fritidshem, ansökan

Fritidshem, anmälan omsorg vid studiedag

Fritidshem, anmälan omsorg sommaröppet

Fritidshem, ansökan utökad tid (gäller barn med rätt till särskilt stöd)

Fritidshem, uppsägning

Fritidshem, inkomstuppgift

Fritidshem, schema

Ledighet, ansökan

Modersmål, ansökan grundskola

Modersmål, återanmälan

Publicering av fotografi och film

Skadeanmälan vid olycka

Skolskjuts, ansökan

Val av skola åk 1/förskoleklass

Val av skola årskurs 6