Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Elevhälsa och elevhälsovård

Alla barn och elever är olika, lär på olika sätt och har olika behov. Därför har Lerums kommun en skola för alla, en skola som anpassar lärmiljö och pedagogik efter barn och elevers behov.

För varje skola och förskola finns tillgång till barn- eller elevhälsoteam som leds av rektor.

Lerums skolor och förskolor arbetar utifrån ett inkluderande förhållningssätt. Det innebär att alla barn och elever i möjligaste mån får sin utbildning på vald förskola eller skola och i sin ordinarie grupp eller klass. Detta arbetssätt syftar till att stärka barns och elevers känsla av tillhörighet.

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande och är en viktig del i förskolornas och skolornas arbete med att ge särskilt stöd. Elevhälsan stödjer barnens och elevernas utveckling mot målen för utbildningen.

I elevhälsan ingår följande personalkategorier:

  • Personal med specialpedagogisk kompetens. Dessa kan vara specialpedagoger, speciallärare eller elevhälsopedagoger.
  • Skolpsykolog.
  • Skolsköterska.
  • Kurator.
  • Det finns även tillgång till skolläkare.

Elevhälsoteamen kan se något olika ut beroende på respektive enhets förutsättningar.