Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Verktyg i datorn

Verktyg i datorn gör det möjligt för alla elever att få tillgång till olika digitala resurser. De flesta är plattformsoberoende och kan användas oavsett vilket digitalt verktyg som används.

För att främja likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet används olika digitala resurser och verktyg . Dessa används i syfte att underlätta och stödja möjligheten att lära  och redovisa kunskaper och färdigheter på många skilda sätt.

Varje skola och förskola ansvarar för och köper in egna verktyg utifrån behov, men det finns också ett flertal resurser som är kommungemensamma.

Några exempel på dessa verktyg är talsyntes, inlästa läromedel, rättstavningsprogram både på svenska och engelska och digitala ordböcker.

Vanliga programvaror och tjänster är:

  • Inläsningstjänst - inlästa läromedel och skönlitteratur
  • Oribi Speak för Chrome webbläsare
  • Rosetta Stone
  • Vital
  • Stava rex
  • Spell Right
  • Gustavas ordbok
  • Saida
  • Amis
  • Specialpedagog på respektive skola kan berätta mer.