Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Medicinska insatser - Elevhälsan (Skolhälsovården)

Den medicinska insatsen i Elevhälsan i Lerums kommun med skolsköterskor och skolläkare är en gren inom hälso- och sjukvården och ingår i skolans elevhälsoteam.

Eleverna erbjuds hälsofrämjande och förebyggande insatser i form av hälsobesök från förskoleklass till och med  gymnasiet och vaccinationer enligt Basprogrammet i Lerum.

Den medicinska insatsen är främst förebyggande och hälsofrämjande, följer elevers tillväxt och utveckling samt stödjer elever i skolrelaterade frågor.

Vid hälsobesöken har skolsköterskan ett hälsosamtal med eleven. Vid det första besöket i förskoleklassen inbjuds även vårdnadshavare att följa med. Innan hälsobesöket lämnas hälsouppgift av vårdnadshavare och från och med årskurs 6 lämnar även eleven en hälsouppgift.

Uppföljning av elevernas hälsa sker efter individuella behov.

Både skolsköterska och skolläkare arbetar under sekretess. Information från hälsobesöket lämnas till vårdnadshavare. Besöken dokumenteras i Skolhälsovårdsjournalen.

Skolläkaren nås genom skolsköterskan.

Kontakt med skolsköterska

För att kontakta skolsköterskan på en särskild skola, se respektive skolas hemsida.

Organisation

Ytterst ansvariga är kommunstyrelsen i Lerums kommun. Verksamhetschef och medicinskt ansvarig (som tillika är Lex Maria ansvarig) leder och ansvarar för skolhälsovården i kommunen.Kommunen köper skolläkarservice av Närhälsan i Lerum samt Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Lerum.

Stöd och omsorg

Lerums kommuns erbjuder stöd och rådgivning för dig i olika livssituationer.
Lerums kommuns rådgivning.