Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Medicinska insatser - Elevhälsan (Skolhälsovården)

Den medicinska insatsen i Elevhälsan i Lerums kommun med skolsköterskor och skolläkare är en gren inom hälso- och sjukvården och ingår i skolans elevhälsoteam.

Eleverna erbjuds hälsofrämjande och förebyggande insatser i form av hälsobesök från förskoleklass till och med  gymnasiet och vaccinationer enligt Basprogrammet i Lerum. Den medicinska insatsen är främst förebyggande och hälsofrämjande, följer elevers tillväxt och utveckling samt stödjer elever i skolrelaterade frågor.

Vid hälsobesöken har skolsköterskan ett hälsosamtal med eleven. Vid det första besöket i förskoleklassen inbjuds även vårdnadshavare att följa med. Innan hälsobesöket lämnas hälsouppgift av vårdnadshavare och från och med årskurs 6 lämnar även eleven en hälsouppgift. Uppföljning av elevernas hälsa sker efter individuella behov. Både skolsköterska och skolläkare arbetar under sekretess. Information från hälsobesöket lämnas till vårdnadshavare. Besöken dokumenteras i Skolhälsovårdsjournalen. Skolläkaren nås genom skolsköterskan.

Kontakt med skolsköterska

För att kontakta skolsköterskan på en särskild skola, se respektive skolas hemsida.

Organisation

Ytterst ansvariga är kommunstyrelsen i Lerums kommun. Verksamhetschef och medicinskt ansvarig (som tillika är Lex Maria ansvarig) leder och ansvarar för skolhälsovården i kommunen.
Kommunen köper skolläkarservice av Närhälsan i Lerum samt Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Lerum.

Länkar och dokument om hälsa

Längst ner på sidan finner du länkar samt mer information om hälsa. Klicka på respektive länk/dokument för mer information.

Olycksfall/försäkringar

Kommunen har en försäkring som gäller för alla barn i Lerums kommun.
Klicka här för mer information omLerums kommuns försäkringar.

Stöd och omsorg

Lerums kommuns erbjuder stöd och rådgivning för dig i olika livssituationer.
Klicka här för mer information om Lerums kommuns rådgivning.