Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

FVM - framtidens vårdinformationsmiljö

Lerums kommun ingår i ett västsvenskt samverkansarbete Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM. Det innebär enklare samverkan mellan olika vårdgivare - till nytta för invånarna. Lerum beräkna vara fullt integrerad i FVM 2022.

Vad innebär gemensam vårdinformationsmiljö? Ja, motsatsen har vi idag. Där olika vårdgivare har sina egna dokumentationssystem. Den kommunala hälso- och sjukvården, elevhälsan, vårdcentralerna, sjukhusen och laboratorierna är egna öar.

- Visst finns det titthålslösningar så att vårdgivare kan ta del av viss information, men till exempel remisser och helhetsbilden saknas, säger Josefin Lunnevi, systemsamordnare på Sektor stöd och omsorg och den som ska ansvara för att programmet implementeras i Lerums kommun, en av få kommuner som går in även med elevhälsan och den kommunala hälso- och sjukvården.

Sammarbete inom VästKom

Västra Götalandsregionen och alla 49 kommunerna i Västra Götaland har nu sagt ja till att gå med i satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Det innebär enklare samverkan mellan olika vårdgivare - till nytta för invånarna. Diskussioner för att åstadkomma Framtidens vårdmiljö på nationell nivå påbörjades redan 2014, sedan konkretiserades arbete till att involvera de tre storstadsregionerna, men nu är Västsverige först ut.

– Detta är en milstolpe i regionens historia, säger FVMs programägare Ragnar Lindblad. Att kommunerna ansluter sig till den nya vårdinformationsmiljön innebär att vi kan samarbeta kring patienter på ett mycket enklare, modernare och smartare sätt. Invånarna får helt nya möjligheter att vara delaktiga i sin vård.

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är en av Västra Götalandsregionens långsiktiga strategier för att utveckla hälso- och sjukvården. Det är också ett unikt samarbete genom att kommunerna i Västra Götaland varit involverade redan från början, genom samarbetsorganisationen VästKom.

- Ledstjärnan är att det ska bli enklare att vara invånare och medarbetare. Vägen dit är samarbete mellan samtliga aktörer som på olika sätt är involverade när barn, unga, vuxna och äldre behöver stöd, vård och omsorg, säger Monika Bondesson, Sektorchef stöd och omsorg i Lerums kommun.

Koll på sin egen vårdhistoria

För invånarna innebär det här bland annat en enklare överblick över sin egen vård, till exempel uppgifter om provsvar, bokningar och remisser. När alla inblandade vårdgivare har samma uppdaterade information behöver den enskilda personen inte själv förmedla uppgifterna. Det kommer också att bli enklare att ha kontakt med vården.

Vad betyder det här för elevhälsan, Ann Blom, Sektorchef lärande?

- Förutom fördelarna som lyfts ovan och som gäller alla invånare och medarbetare skapas inom elevhälsan förutsättningar för gemensamma arbetsflöden och en högre grad av samverkan med andra berörda vårdgivare runt eleven. Lerums kommun väljer att i ett första steg att låta all journalföring för de medicinska och psykologiska insatserna ske inom FVM, vilket vi menar kommer att innebära en ökad patientsäkerhet.

Hur går det med den personliga integriteten då “alla kan se allt”, Josefin?

- Patientdatalagen från 2008 gäller i allra högsta grad. Den kräver att vårdgivare ska efterfråga patientens samtycke innan den tar del av information från annan vårdgivare.

Lerums kommun går med våren 2022. Hösten 2023 är alla aktörer med.

Kontakt

Har du frågor om projektet kan du kontakta Josefin Lunnevi, systemsamordnare på Sektor stöd och omsorg.