Frågor och svar

Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna som rör kommunens försäkringar.

1. Vem omfattas av olycksfallsförsäkringen?

 

Svar: Alla barn och ungdomar folkbokförda i Lerums kommun från 0-15 år samt elever i gymnasieskola. Deltagare i kommunal vuxenutbildning är försäkrade under verksamhetstid, d.v.s. när de är i skolan men inte på kvällar/helger eller under semestern.

2. Gäller försäkringen även för barn som är folkbokförda i annan kommun    men som går i förskola/skola i Lerums kommun?Tärning med frågetecken

Svar: Ja, den gäller även dessa barn/elever. Det kan innebära att de är dubbelförsäkrade

3. Var gäller olycksfallsförsäkringen?

Svar: Försäkringen gäller i Sverige. Beträffande utlandet finns en begränsning om max 45 dagar. Oavsett vistelsens längd i utlandet lämnas inte ersättning för hemtransportkostnader.

4. Vad gäller för skolelever vid praktiktjänstgöring?

Svar: Vid PRAO med mera som är godkända av rektor eller motsvarande, gäller kommunens olycksfallsförsäkring dygnet runt. Utöver olycksfallsförsäkringen har kommunen tecknat en utökad ansvarsförsäkring som omfattar Prao- eller praktikantelever med följande försäkringsbelopp:

  • personskada 10 000 kkr
  • sakskada 2 000 kkr
  • ren förmögenhetsskada 500 kkr

5. Hur anmäler jag en skada?

Svar: Vid olycksfall:

  • Sök läkare eller tandläkare.
  • Anmäl skadan till aktuell försäkringsgivare
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.

Det finns ej längre några blanketter ute i verksamheterna att fylla i.
Vid ansvarsskada - då tredje man drabbats - kontakta kommunens säkerhetssamordnare.

6. Finns det några skadeanmälningsblanketter ute på förskolorna/skolorna?

Svar: Nej, det finns inte längre några skadeanmälningsblanketter - kontakta aktuell försäkringsgivare för anmälan om skadan.

Foto: www.freedigitalphotos.net