Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Förskola och pedagogisk omsorg

I Lerums kommun ges ditt barn en trygg start i livet. Vi erbjuder förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem) med god trivsel, trygghet och möjligheter till lärande för ditt barn.

Förskola och pedagogisk omsorg

Barn i åldern 1–5 år har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg när du arbetar eller studerar.

Är du föräldraledig för annat barn, har graviditetspenning, är sjukskriven eller arbetslös har barnet rätt till 15 timmar i veckan. Är du sjukskriven kan omsorgstiden omprövas, kontakta rektorn på din förskola.

Pedagogisk omsorg innebär att dagbarnvårdare tar emot barn i sitt eget hem. Dagbarnvårdarna inom ett område arbetar i arbetslag och träffas regelbundet i gemensam grupplokal tillsammans med barnen. När ordinarie dagbarnvårdare inte arbetar finns tillgång till någon av de andra dagbarnvårdarna i arbetslaget.

Pedagogisk dokumentation i förskolan

I förskolan används systemet Unikum.

Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg

Ansökan gör du via e-tjänst.

Flytt till kommunen

Vid flytt till kommunen ska du skriva adressen till den nya bostaden i ansökan och datum för planerad inflytt.

Folkbokförd i annan kommun

Om du är folkbokförd i en annan kommun kan du ansöka om plats även om familjen inte ska flytta hit. Plats kan erbjudas när alla barn som bor i kommunen är placerade och vi ser att det finns platser kvar.

Om det finns särskilda skäl kan barnet efter prövning erbjudas plats i Lerums kommun.

Växelvis boende

Om ni har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos er så ansöker ni om en gemensam plats. Är bara en av er i behov av plats så söker du om platsen själv.

Barn med särskilda behov

Om ditt barn är i behov av särskilt stöd vänder du dig i första hand till barnets lärare på förskolan eller rektor.

Erbjudande om plats

 • Placering vid förskola eller pedagogisk omsorg sker enligt turordning efter anmälningsdatum, det vill säga det datum som ansökan kom till kommunen.
 • Turordningen räknas tidigast från och med sex månader före ditt barn behöver plats oavsett om ansökan kommit in tidigare.
 • När syskon anmäls samtidigt bestäms turordningen av det äldsta barnets födelsedatum.

Ditt barn kommer erbjudas plats på förskola inom fyra månader. Plats i pedagogisk omsorg erbjuds inom fyra månader om kommunen har möjlighet att tillgodose detta önskemål.

Erbjudande om placering skickas per e-post så fort en plats finns tillgänglig. Du ska besvara platserbjudande digitalt inom 14 dagar annars avskrivs ansökan.

Om du inte blir erbjuden din önskade plats

I första hand blir ditt barn erbjuden plats utifrån vad du har önskat och i andra hand så nära barnets hem som möjligt.

Om du accepterar en erbjuden plats som du inte sökt till kan du stå kvar i turordningen till de förskolor/pedagogisk omsorg som du angett i ansökan. När ditt barn omplaceras på ett av de alternativ du angett i ansökan så tas ditt barn bort från turordningen. 

Du kan välja att tacka nej till en erbjuden plats och stå kvar i turordningen så länge den plats du erbjudits inte är till någon av de förskolor/pedagogisk omsorg som du angett i ansökan.

Registrera/ändra schema

 • Du loggar in via kommunens e-tjänst och registrerar/ändrar schema. 
 • Det ska alltid finnas ett aktuellt schema registrerat för barnet och det är begränsat till den tid som behövs för arbete eller studier inklusive restid.
 • Observera att du måste registrera schemat senast 14 dagar före det datum schemat ska gälla från.
 • Tillfälliga förändringar som frånvaro, sjukanmälan och ledighet registrerar du via SMS. Läs mer här om frånvaroanmälan här. 

Byta förskola eller pedagogisk omsorg

Vill du byta förskola eller pedagogisk omsorg ansöker du om en ny förskoleplats/plats på pedagogisk omsorg via e-tjänst. Byter ditt barn plats inom kommunal verksamhet ska du inte säga upp platsen utan den flyttas automatiskt.

Uppsägning av plats på förskola eller pedagogisk omsorg

 • Uppsägning av kommunal plats gör du via e-tjänst.
 • Uppsägning av plats på fristående verksamhet säger du upp direkt på förskolan/pedagogisk omsorg.
 • Uppsägningstiden är en månad.
 • Du betalar avgift under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Fristående verksamhet

I Lerums kommun finns fristående förskolor och pedagogisk omsorg som har annan huvudman än kommunen.

Verksamheterna drivs i olika former som exempelvis kooperativ eller föreningar. Läs mer om hur du ansöker på respektive förskolas och familjedaghems hemsida.

Inkomstkontroll

Varje år gör Sektor lärande en inkomstkontroll där taxerad inkomst hos Skatteverket jämförs med de inkomster som du angett som avgiftsgrundande inkomst, för fritidshem och förskola. Mer information finns under regler och avgifter.