Ölslanda förskola

Välkommen till vår härliga förskola. Ölslanda förskola ligger i mitt i ett bostadsområde i Stenkullen. Vi har nära till skogsdungar, ängar och Leråns naturreservat.

Ölslanda förskola har fyra avdelningar. Månen, Solstrålen, Stjärnan och Regnbågen. Vi arbetar med åldershomogena grupper enligt följande: ett till två år, två till tre år år, tre till fem år och fyra till sex år.

Pedagogerna följer barnen och bildar ett system med roterande arbetslag. Arbetssättet har som utgångspunkt att skapa de bästa förutsättningarna för att möta barnen där de befinner sig och utmana dem vidare med hjälp av varandra, pedagogerna och en stimulerande utforskande miljö.

Vi ser miljön som en tredje pedagog vilket innebär att vi anpassar eller skapar miljön utifrån barnens intresse och behov. Vi erbjuder både "vanliga leksaker" samt material som inte är förutbestämt, detta för att locka barnens nyfikenhet och lust att lära och utforska samt stimulera barnens egna fantasi. Vi arbetar temainriktat med ett gemensamt tema för alla avdelningar. Varje avdelning arbetar med temat efter barnens ålder och intresse.

Kontakt

Rektor

Azur Imamovic
Telefon: 0302-52 17 05

 

Administration

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 17 14 

 

Adress

Ölslanda Gärde
443 60 Stenkullen

Avdelningar

Månen

Telefon: 0302-52 18 95
SMS: 076-129 59 19

Solstrålen

Telefon: 0302-52 18 94
SMS: 076-129 59 18

Stjärnan

Telefon: 0302-52 18 93
SMS: 076-129 59 17

Regnbågen

Telefon: 0302-52 18 92
SMS: 076-129 59 16