Bäckamadens förskola

På vår förskola vill vi ge barnen på en mångfald av möjligheter att leka, utforska och uppleva tillsammans. Vi vill att de ska få lära på ett lustfyllt sätt där vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och funderingar. Att de får en tillit till sin egen förmåga och ser framtiden som något de skapar tillsammans för en hållbar utveckling.

Läroplan

Förskolan är den första skolformen som barnen möter och utbildningen följer skollag och förskolans läroplan (Lpfö18). I läroplanen beskrivs förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer. Lerums kommun arbetar med entreprenöriellt lärande, ett arbetssätt där vi ser barn drivna som kunskapssökare. Mer information om skollag och förskolans läroplan finns på Skolverkets hemsida eller så kan du fråga personalen på förskolan så kan de hjälpa dig.

Arbetslag

På Bäckamadens förskola arbetar pedagogerna i utvidgade arbetslag där två hemvister bildar en avdelning. Avdelningen samarbetar under till exempel öppning och stängning men även under andra delar av dagen.

Gråbo förskolor

Bäckamadens förskola är en del av Gråbo förskolor som består av totalt sex kommunala förskolor: Rösekullen, Bäckamaden, Ljungvik, Olstorp, Parasollen och Fågelkärrs förskola. Dessa ligger i Gråbo tätort och är en del av Sektor Lärande i Lerums kommun. Gråbo förskolor leds av tre rektorer där varje rektor ansvarar för två förskolor var.

Vision Gråbo förskolor

"På våra förskolor möts du av barn som hjälper varandra att lyckas, de har en tillit till sin egen förmåga och ser framtiden som något de skapar tillsammans för en hållbar utveckling.”

Kontakt

Rektor

Josefin Follin
Telefon: 0302-52 19 21

 

Administration

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 19 06

 

Kök

Telefon: 0302-52 24 13

 

Besöksadress

Bäckamaden 5
443 70 Gråbo

Avdelning Trollet

Hemvist Blåtrollet 1-3 år

Telefon: 0302-52 08 87
SMS: 076-136 14 35

Hemvist Gröntrollet 3-5 år

Telefon: 0302-52 24 11 
SMS: 072-200 89 66

 

Avdelning Sländan

Hemvist Blåsländan 1-3 år

Telefon: 0302-52 08 84
SMS: 076-136 12 63

Hemvist Grönsländan 3-5 år

Telefon: 0302-52 24 12
SMS: 072-501 85 62