Berghults förskola

Med skogen runt knuten ligger Berghults förskola, granne med Berghultsskolan. Två av avdelningarna ligger i Berghultsskolans nybyggda lokaler.

Vi är ute mycket och klär oss efter väder. Vi har åtta avdelningar: Biet, Fjärilen, Flugan, Grodan, Humlan, Nyckelpigan, Syrsan och Trollsländan. Berghults förskola är en guldklassad förskola.

Hos oss verkar pedagoger och barn tillsammans för att utveckla demokratiska medborgare med stark tro på sin egen förmåga att lyckas. Vår verksamhet bygger på ett utforskande arbetssätt där barnens intressen och frågor blir utgångspunkten för undervisningen. Tillsammans med nyfikna barn, reflekterande pedagoger, delaktiga föräldrar, nya teorier och läroplansmål, förändras vårt arbetssätt och berikas med nya perspektiv.

Vi tror att kunskap uppstår i meningsfulla sammanhang och att lärande sker tillsammans i goda relationer med andra, där vi reflekterar kring pedagogernas förhållningssätt, barns lärande samt miljön och materialets betydelse. För att arbeta systematiskt med kvalitetsarbetet använder vi oss av pedagogisk dokumentation som verktyg för att arbeta mot läroplanens mål och visioner.

Berghults förskola har 8 avdelningar och cirka 130 barn fördelade mellan yngre och äldre barn. Förskolan ligger i två hus, den ena med 6 avdelningar och den andra med 2 avdelningar. Båda förskolorna har en gemensam gård. På Instagram kan du få en bild av hur verksamheterna på våra förskolor ser ut: @pedagogista_berghult och @tredje_rummet.

Miljöbyggnad Guld innebär en byggnad med stort fokus på hållbarhet, miljövänliga materialval, låg energiförbrukning och en bra innemiljö där både ljudmiljö, dagsljus och luftkvalitet ses över.

Berghults förskola är byggd i två våningsplan. På nedervåningen går det cirka 15 barn per avdelning, 1-3 år och på övervåningen cirka 21 barn på avdelningarna, 3-5 år. I Berghultskolans nya lokaler ligger två avdelningar. Trollsländan som ligger på entréplan har barn i åldrarna 1-3 år och Syrsan som ligger på övre plan och har barn i åldrarna 3-5 år.

Förskolan har förbud mot ägg, nötter, mandlar, jordnötter och sesamfrön. 

Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö98 reviderad 2012). 

Kontakt

Rektor

Ulrika Strömblad
0302-52 18 20

 

Administration

Skicka e-post

 

Köket

Telefon: 0302-52 18 84

 

Pedagogista

Telefon: 0302-52 18 43

 

Besöksadress

Kulladalsvägen 6
448 32  Floda

 

 

 

 

Avdelningar

Biet

Telefon: 0302-52 18 86

 

Fjärilen

Telefon: 0302-52 18 82

 

Flugan

Telefon: 0302-52 18 25

 

Grodan

Telefon: 0302-52 18 83

 

Humlan

Telefon: 0302-52 18 81

 

Nyckelpigan

Telefon: 0302-52 18 80

 

Syrsan

Telefon: 0302-52 18 26

 

Trollsländan

Telefon: 0302-52 18 21