Blåsippans förskola

Blåsippans förskola är belägen i ett villaområde med gångavstånd till Floda centrum och pendeltågstationen.

Vår förskola har stora rymliga lokaler samt en stor gård med mycket varierad terräng som inbjuder till lek och motorisk träning.

Vision och ställningstaganden

"Hos oss välkomnas du av barn och pedagoger som är stolta över sitt arbete och sin förskola. Du möter lärmiljöer och förhållningssätt som berättar om framtidstro, förundran och glädjen i att tillsammans erövra kunskap."

  • Välkomnandets pedagogik
  • Människosyn
  • Kunskapssyn

Om enheten

Hästhagen-Uddareds förskolor ligger i Floda och består av fyra förskolor, Smörblomman, Vitsippan, Blåsippan och Hästhagens förskola. Tillsammans i verksamheten är det cirka 250 barn och 60 pedagoger. Vi organiserar oss i arbetslag med flera pedagoger som samverkar kring barngrupper i olika konstellationer där barnen är mellan 1-5 år. Undervisningen har ett processinriktat förhållningssätt där barnen utvecklar entreprenöriella förmågor och kompetenser i både individuella och kollektiva sammanhang.

Genom den dagliga kontakten med förskolan får vårdnadshavarna följa barnens lärande och utveckling i förskolan. Vårdnadshavarna är även kopplade till Unikum de får möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten genom att ta del av månadsbrev, bloggar och pedagogisk dokumentation. Vårdnadshavarna ges även möjlighet till formellt inflytande genom föräldramöten.

Barnen är pedagogernas utgångspunkt och de ska på olika sätt vara delaktighet i utformandet av verksamheten, lärandet och miljöerna. Genom den pedagogiska dokumentationen synliggörs barns lärprocesser och undervisning i förskolan.

Kontakt

Rektor

Sara Reynolds
Telefon: 0302-52 18 99

 

Administration

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 16 82
SMS: 070-308 21 68

Adress

Linvägen
448 36 Floda

Avdelningar

Smultron

1-2 år
Telefon: 0302-52 18 72
Sms 076-129 59 22

Blåbär

1-2 år
Telefon: 0302-52 18 76
Sms: 076-129 59 26

Hallon

3-5 år
Telefon: 0302-52 18 73
Sms: 076-129 59 23

Lingon

3-5 år
Telefon: 0302-52 18 75
Sms 076-129 59 25

Jordgubben

3-5 år
Telefon: 0302-52 18 77
Sms: 072-202 28 65