Bygrindens förskola

Bygrindens förskola ligger på toppen av Hammars backe med utsikt över skog och hästhagar.  

Från augusti 2020 kommer Bygrindens förskola bli en del av Timmeråsens förskola. Organisationen kallar vi för Timmerbyn. På Bygrindens förskola och avdelningen Vega har vi förlagt vår 5-års verksamhet. De första fyra åren är verksamheten förlagd på Timmeråsen förskola och de sista året går barnen på Bygrinden förskola. Timmeråsens förskola ligger cirka 50 meter från Bygrindens förskola.

Timmerbyn är en Reggio Emiliainspirerad förskola och vår verksamhet bygger på barnens intressen, tankar, frågor och idéer. Tillsammans kan vi sedan söka efter svar, förundras och vara nyfikna i stora eller små projekt. Då är det processen en viktig del av lärandet. Barnen får i processen vara kreativa, forskande, söka svar och lösa problem.

Vi organiserar verksamheten i åldershomogena grupper med ett visst åldersspann. Vårt arbetssätt måste ständigt ha möjlighet att förnyas i takt med att samhället och barnen förändras. Vi behöver hela tiden utgå ifrån barnen i det aktuella sammanhanget, då utgångspunkten är just de barn och den kultur man lever.

Kontakt

Rektor

Cilla Larsson
Telefon: 0302-52 20 23

 

Avdelning Vega

Telefon: 0302-52 10 51, 076-129 58 54

 

Expedition

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 16 82
SMS: 070-308 21 68

 

Adress

Bygrindens förskola
Hammars backe 27
443 38 Lerum