Centralskolans förskola

På vår förskola arbetar vi för trygga barn och föräldrar, gemensamt ska ge barnen en stabil grund för det livslånga lärandet. Genom glädje, nyfikenhet och vänskap vill vi tillsammans utforska världen.

Centralskolans förskola - Kotten - är lättillgängligt belägen mitt i Floda samtidigt som vi har närhet till skog, grönområden, lekplatser och vatten.

Enhetens vision

Trygghet att vara den du är – kreativitet och makt att bli den du vill. 

Avdelningar

Vår förskola består av två äldre avdelningar, Tallkotten och Grankotten, och en yngre avdelning, Igelkotten.

På Centralskolans förskola arbetar vi för att alla barn i vår förskola ska få en god pedagogisk verksamhet som utgår ifrån barnens nyfikenhet och intressen. Vår förskola ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går hos oss.

Fokusområden

På förskolan har vi i år språkutveckling och digitalisering som fokusområden. Vi vill främja barnens språkutveckling genom kreativitet, nyfikenhet och färdighetskunskap så att de utvecklar förmågan till ett rikt språk och förberedande skrivförmåga.

Lärande

Vi arbetar för att skapa goda lärmiljöer då vi vill att miljön i vår verksamhet skall vara tilltalande, stimulerande och utmanande. Vi strävar mot att skapa rum i rummen där barnen inspireras till olika typer av lek och aktivitet. Vår miljö är i ständig förändring för att passa den aktuella barngruppen och dess föränderliga behov.

Vi på förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. När barnen lämnar förskolan vill vi att de har framtidstro och tillit till den egna förmågan.

Kontakt

Rektor

Helena Rydén
Telefon: 0302-52 18 23

 

Administratör och vaktmästare 

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 19 32

 

Adress

Rurik Holms väg 5
448 30 Floda

Avdelningar

Tallkotten

Telefon: 0302-52 19 40

 

Grankotten

Telefon: 0302-52 19 45

 

Igelkotten

Telefon: 0302- 52 19 38