Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Sjukfrånvaro och ledighet Centralskolans förskola

Sjukfrånvaro - vårdnadshavares ansvar

Skola24 samt ledighet

Skola 24 är ett webbaserat verktyg för registrering, analys och rapportering av elevers frånvaro. Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via valfri uppkopplad dator, mobil enhet eller knapptelefon.

 1. Ni ringer och knappar in barnets personnummer. Ni får en bekräftelse via e-post som ni bekräftar.
 2. Lärare kollar av närvaron i början av lektionen. Saknas barn som inte är frånvaroanmälda ringer administratören upp vårdnadshavare.
 3. Ni kommer att få aktiveringskoder till er e-postadress. Följ därefter de instruktioner ni får. Efter denna aktivering är ni nu tillgängliga för att ta emot e-post från skolan.

För ditt barns säkerhet är det viktigt att du som är vårdnadshavare följer våra rutiner för sjukanmälan.

Information om hur vårdnadshavare går tillväga

 • Vid sjukdom ringer ni 051-577 70 15 innan klockan 07.45. Endast knapptelefon behövs.
 • Välkomstmeddelandet lyder: ”Hej och välkommen till Skola24:s frånvaroanmälan för Lerums kommun”.
 • Knappa in hela elevens personnummer. (Det går att avbryta och börja om).
 • En bekräftelse kommer via e-post när samtalet är klart, som ni i er tur går in och bekräftar.
 • Man kan bara sjukanmäla för en dag i taget.
 • Elever som beviljats ledighet, eller är sjuka, under en längre period läggs in i systemet av mentorn.
 • Om ni behöver be om ledigt med kort varsel kontaktas elevens mentor

Har ni ytterligare frågor om skola24 kontaktar ni administratören: 0302-52 19 32.

Tänk på!

 • Frånvaroanmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter klockan 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag.
 • Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas.
 • Elevernas personnummer måste vara korrekt registrerade med 10 eller 12 siffror.
 • Ni bekräftar att meddelandet kommit fram via en grön svarsknapp på mailen. Detta blir då synligt och vi ser att ni har tagit del av informationen. Annars blir det en röd markering och ni blir kontaktade av skolan via telefon.

Arbetsgången på skolan:

 • Lärare går igenom närvaron i klassen direkt klockan 8.
 • Administratör går runt i skolan och stämmer av med läraren i varje klass.
 • Administratör kontrollerar i skola24 ifall elev är frånvaroanmäld.
 • Om elev saknas och inte är anmäld ringer enhetens administratör upp vårdnadshavare och ber dem anmäla frånvaron.
 • Kort- och långtidsvikarier sköter rapportering så som ordinarie lärare gör.
 • Om inte administratören får tag på vårdnadshavare meddelas arbetslaget som kontaktar vårdnadshavare senare under dagen.
 • Om administratören är sjuk följer skolan den handlingsplan som finns.
 • De barn som är inskrivna på fritidshemmet måste säga till någon i personalen före hemgång.

Ledighet

Vid ledighet måste elev och målsman i god tid fylla i ledighetsansökan som lämnas till mentor. Längre ledighet eller ledighet vid nationella prov (vecka 11-20) beviljas av rektor och enbart om absoluta särskilda skäl föreligger. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att eleven själv tar igen de moment i undervisningen som missats på grund av ledigheten.

Ogiltig frånvaro

Från och med höstterminen 2012 har elevens ogiltiga frånvaro att skrivas in i betyget.

Rutiner vid ogiltig frånvaro inom Lerums grundskolor:

 • Samtliga skolor tar omedelbart kontakt med vårdnadshavare när det uppdagas att det föreligger ogiltig frånvaro. Exempelvis endagsskolk, avvikelse från skolan utan lov.
 • Klassföreståndare eller mentor har träff med vårdnadshavare och elev om att hitta strategier för att få eleven till skolan och delta på lektioner. Åtgärdsprogram upprättas.
 • Skolans elevhälsoteam kopplas in för kartläggning och förslag på insatser.
 • Vid fortsatt systematisk skolvägran kallar rektor till EVM (Elevvårdsmöte) där beslut om insatser görs. På detta möte kallas vårdnadshavare, klassföreståndare eller mentor, elevhälsan och om det finns kontakt med Individ och Familjeomsorg (IFO) eller Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) bjuds även dessa in.
 • Om skolvägran fortsätter anmäler rektor ärendet till sektorsledningen som i sin tur överlämnar ärendet till individnämnden Lerums kommun.