Ekeredsvägens förskola

Ekeredsvägens Förskola är ett mysigt gult hus som ligger högt beläget nära till skog och mark på Almekärrsplatån i Lerum. Förskolan består av två avdelningar: Skogshyddan för de yngre barnen och Kojan för de äldre.

Förskolans gård är varierande och utmanade för barnen.

Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola och vår verksamhet bygger på barnens intressen, tankar, frågor och idéer. Tillsammans kan vi sedan söka efter svar, förundras och vara nyfikna i stora eller små projekt. Då är det processen som är det viktiga, inte det vetenskapliga svaret. Barnen får i processen vara kreativa, forskande, söka svar och lösa problem.

Vårt arbetssätt måste ständigt ha möjlighet att förnyas i takt med att samhället och barnen förändras. Vi behöver hela tiden utgå ifrån barnen i det aktuella sammanhanget, då utgångspunkten är just de barn och den kultur man lever i.

Ekered är en Reggio Emilia inspirerad förskola.

Kontakt

Rektor

Lisa Skagerberg
Telefon: 0302-52 10 62

 

Avdelning Kojan

Telefon: 0302-52 16 98
Sms: 076-129 59 46

 

Avdelning Hyddan

Telefon: 0302-52 16 99
Sms: 076-129 59 47

Expedition

Skicka e-post 
Telefon: 0302-52 16 82
Sms: 070-308 21 68

 

Adress

Ekeredsvägens förskola
Ekeredsvägen 1
443 50 Lerum