Hallsås förskola

Hallsås förskola är en av tre förskolor i enheten Knappekulla förskolor. Förskolan har stora härliga utemiljöer och ligger i Norra Hallsås, nära skog och natur.

  • Vision: Möjligheternas förskolor genom lustfyllt lärande.
  • Ledord: trygghet, förtroende, äventyr.

Hallsås förskola med sina stora härliga utemiljöer, ligger mitt i den skogbeklädda stadsdelen Norra Hallsås.

Hemvister

På förskolan finns sex hemvister: Röd, Blå, Orange, Gul, Grön och Turkos. Här arbetar vi i storarbetslag i åldershomogena grupper. Hallsås förskola strävar efter att ge barnen en social gemenskap i trygga, harmoniska barngrupper. Varje barn har lika värde, ska känna tillhörighet och bli sedda och respekterade utifrån sina förutsättningar. 

Verksamhet

På Hallsås förskola erbjuder vi en trivsam, välplanerad och lärorik pedagogisk verksamhet där vårt mål är att barnen ska känna trygghet, glädje att delta samt utvecklas och lära tillsammans.

Vårt arbete baseras på förskolans läroplan, Lpfö 18.

Kontakt

Rektor

Åsa Herrström
Telefon: 0302–52 26 58                     
Mobil: 073-616 17 05

Administration 

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 17 14

 

Yngre barn

Röd

Telefon: 0302–52 26 51
SMS: 073- 612 97 23

Blå

Telefon: 0302–52 26 52
SMS: 073-613 33 71

Mellan barn

Orange

Telefon 0302–52 26 53
SMS: 073-614 36 01

Gul

Telefon: 0302–52 26 54
SMS: 073-614 70 44

 

 

Äldre barn

Grön

Telefon: 0302–52 26 57
SMS: 073-615 63 81

Turkos

Telefon: 0302–52 26 55
SMS: 073-614 96 73