Hästhagens förskola

Bredvid Hästhagenskolan finner ni vår förskola som startade 2004 och byggdes ut 2011 från två till fyra avdelningar

På Hästhagens förskola arbetar vi i två storarbetslag, Gullvivan och Hästhoven med de yngre barnen, Klöver och Timotej med de äldre barnen.

Vision och ställningstaganden

"Hos oss välkomnas du av barn och pedagoger som är stolta över sitt arbete och sin förskola. Du möter lärmiljöer och förhållningssätt som berättar om framtidstro, förundran och glädjen i att tillsammans erövra kunskap."

  • Välkomnandets pedagogik
  • Människosyn
  • Kunskapssyn

Om enheten

Hästhagen-Uddareds förskolor ligger i Floda och består av fyra förskolor, Smörblomman, Vitsippan, Blåsippan och Hästhagens förskola. Tillsammans i verksamheten är det cirka 250 barn och 60 pedagoger. Vi organiserar oss i arbetslag med flera pedagoger som samverkar kring barngrupper i olika konstellationer där barnen är mellan 1-5 år. Undervisningen har ett processinriktat förhållningssätt där barnen utvecklar entreprenöriella förmågor och kompetenser i både individuella och kollektiva sammanhang.

Genom den dagliga kontakten med förskolan får vårdnadshavarna följa barnens lärande och utveckling i förskolan. Vårdnadshavarna är även kopplade till Unikum de får möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten genom att ta del av månadsbrev, bloggar och pedagogisk dokumentation. Vårdnadshavarna ges även möjlighet till formellt inflytande genom föräldramöten.

Barnen är pedagogernas utgångspunkt och de ska på olika sätt vara delaktighet i utformandet av verksamheten, lärandet och miljöerna. Genom den pedagogiska dokumentationen synliggörs barns lärprocesser och undervisning i förskolan.

Läs om Tredje rummet. 

Kontakt

Rektor

Sara Reynolds
Telefon: 0302-52 18 99

 

Administration

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 16 82
SMS: 070-308 21 68

 

Adress

Humlevägen 12
448 36 Floda.

Yngrebarnsavdelning 1-4 år

Gullvivan

Telefon: 0302-52 18 18
SMS: 076-129 59 28

Hästhoven

Telefon: 0302-52 18 78
SMS: 076-129 59 29

 

Äldrebarnsavdelning 3-6 år

Klöver

Telefon: 0302-52 20 10
SMS: 072-541 86 89

Timotej

Telefon: 0302-52 20 11
SMS: 072-241 90 76