Hulans förskola

Hulans förskola ligger granne med Hulanskolan. I vår närmiljö har vi skog och vacker natur. Det är även nära till kommunikationer som pendeltåg och buss.

Förskolan har en yngre och en äldrebarnsavdelning. I vårt arbete utgår vi från Läroplanen för förskolan, Lpfö98 reviderad 2010 samt Barnkonventionen.

Vår vision är: Vi är och lär för framtiden

  • Jag - Vi ger barnen förutsättningar att bli självständiga, trygga individer med social kompetens
  • Vi - Vi lär barnen visa respekt och förståelse för andra människor och kulturer.
  • Världen - Vi ger barnen kunskap att möta en föränderlig värld.

Hulans förskola är en plats för möten mellan människor, barn, personal och vårdnadshavare. det är en förskola fylld med arbetsglädje, delaktighet och samarbete. Vi arbetar för allas lustfyllda lärande och utveckling. 

Vi har två avdelningar

  • Norrgården är en Äldrebarnsavdelning
  • Sörgården är en Yngrebarnsavdelning.

Kontakt

Rektorer

Helena Beligiannis-Fanias 
Telefon: 0302-52 13 20 

 

Heléne Raa 
Telefon: 0302-52 08 94

 

Administratör

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 13 89

 

Specialpedagog 

Telefon: 0302-52 23 94

 

Avdelningar

Norrgården

Telefon: 0302-52 10 72, 0302-521071

Sörgården

Telefon: 0302-52 10 73, 0302-52 10 74

 

Köket

Telefon: 0302-52 10 70

 

Adress

Hulans torg 2
443 51 Lerum