Hulantäppans förskola

Hulantäppans förskola ingår i Hulans enhet och ligger granne med Hulanskolan samt Hulans förskola. I vår närmiljö har vi vacker natur, bland annat Hulans naturreservat.

Här finns tre avdelningar Hallonet, Smultronet och Regnbågen. Vi är en förskola där barns nyfikenhet och lust att lära ska följas, uppmuntras och utmanas.

Vår vision är: Vi är och lär för framtiden

  • Jag- Vi ger barnen förutsättningar att bli självständiga, trygga individer med social kompetens
  • Vi- Vi lär barnen visa respekt och förståelse för andra människor och kulturer.
  • Världen- Vi ger barnen kunskap att möta en föränderlig värld.

Förskolans läroplan (Lpfö 98 reviderad 2010), barngruppens och det enskilda barnets behov och intressen ligger som grund för vår pedagogiska verksamhet. Vi strävar aktivt mot att skapa en atmosfär och en miljö som bejakar barnens initiativ och lust att lära. Trygghet är en förutsättning för utveckling. I de återkommande rutinerna, samlingarna, i leken och i olika spännande och roliga aktiviteter byggs trygghet upp. Det är då man upptäcker och lär känna både sig själv och varandra.

Leken är viktig i vår pedagogiska verksamhet och vi vill att den skall vara rolig, trygg och lärorik. I leken får barnets egna initiativ och idéer komma till uttryck. Fantasin, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmågan att samarbeta och lösa konflikter utvecklas och övas i leken. Det är i leken som barnen får möjlighet att pröva, öva och våga för att till slut känna att de kan. Allt detta sker i barnets egen takt.

Vi har tre avdelningar

  • Hallonet där går barn som är 4-5 år
  • Smultronet där går barn som är 2-4 år
  • Regnbågen där går barn som är 1-2 år

Kontakt

Rektor

Helena Beligiannis-Fanias
Telefon: 0302-52 13 20

 

Heléne Raa 
Telefon: 0302-52 08 94 

 

Administratör

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 13 89

 

Specialpedagog

Telefon: 0302-52 23 94

 

 

Avdelningar

Hallonet

Telefon: 0302-52 18 17

Smultronet

Telefon: 0302-52 18 16

Regnbågen

Telefon: 0302-52 18 14

 

Köket

Telefon: 0302-52 11 82

 

Adress

Hulans torg 2
44351 Lerum