Ljungviks förskola

På vår förskola vill vi ge barnen på en mångfald av möjligheter att leka, utforska och uppleva tillsammans. Vi vill att de ska få lära på ett lustfyllt sätt där vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och funderingar. Att de får en tillit till sin egen förmåga och ser framtiden som något de skapar tillsammans för en hållbar utveckling.

Läroplan

Förskolan är den första skolformen som barnen möter och utbildningen följer skollag och förskolans läroplan (Lpfö18). I läroplanen beskrivs förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer. Lerums kommun arbetar med entreprenöriellt lärande, ett arbetssätt där vi ser barn drivna som kunskapssökare. Mer information om skollag och förskolans läroplan finns på Skolverkets hemsida eller så kan du fråga personalen på förskolan så kan de hjälpa dig.

Arbetslag

På Ljungviks förskola arbetar pedagogerna i utvidgade arbetslag där två hemvister bildar en avdelning. Avdelningen samarbetar under till exempel öppning och stängning men även under andra delar av dagen.

Gråbo förskolor

Ljungviks förskola är en del av Gråbo förskolor som består av totalt sex kommunala förskolor: Rösekullen, Bäckamaden, Ljungvik, Olstorp, Parasollen och Fågelkärrs förskola. Dessa ligger i Gråbo tätort och är en del av Sektor Lärande i Lerums kommun. Gråbo förskolor leds av tre rektorer där varje rektor ansvarar för två förskolor var.

Vision Gråbo förskolor

"På våra förskolor möts du av barn som hjälper varandra att lyckas, de har en tillit till sin egen förmåga och ser framtiden som något de skapar tillsammans för en hållbar utveckling.”

Rektor

Marie-Louise Furvik
Telefon: 0302-52 13 33

 

Kök

Telefon: 0302-52 19 73                            

 

Besöksadress

Monvägen 5
443 41 Gråbo

Avdelning Trollsländan

Hemvist Nyckelpigan 1-3 år

Telefon: 0302-52 08 81
SMS: 0761-36 11 43

 

Hemvist Grodan 3-5 år

Telefon: 0302-52 19 81
SMS: 076-129 57 72

 

Avdelning Skogsgläntan

Hemvist Igelkotten 1-3 år

Telefon: 0302-52 08 80
SMS: 076-136 11 39

 

Hemvist Ekorren 3-5 år

Telefon: 0302-52 19 71
SMS: 0761-29 57 69