Östad enhets förskola

Östad enhets förskola är indelad i fyra hemvister, varav en av dem, Björnen är fristående.

I anslutning till Björkhyddans förskola finns vackra naturområden. Vi har tillgång till stora lekplatser, skogen och promenadavstånd till sjön Mjörn.

Vår förskola hämtar inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken. Detta innebär att barnen utifrån sina intressen och nyfikenhet erbjuds en rik pedagogisk miljö med olika mötesplatser för inlärning och utveckling samt en lärande organisation som är öppen för förändring och dialog. Barn och pedagoger lär med och av varandra, sida vid sida. Vi tror på det kompetenta barnet och ser att olikheter berikar. 

Hemvisterna är åldershomogent indelade. De yngsta barnen börjar på Fjärilen och allt eftersom de blir äldre byter de hemvist för att slutligen gå på Björnen. Miljöerna på de olika hemvisterna är flexibla och anpassas efter barnens ålder och intresse.

Kontakt

Rektor

Lena Antonsson
Telefon: 0302–52 19 19
SMS: 072-745 19 19

 

Adress

Björkhydddans förskola
Hovgårdsvägen 1
443 05 Sjövik 

 

Björnens förskola
Sjöviksvägen 31
443 45 Sjövik 

Fjärilen

Telefon: 0302-52 21 40
SMS: 076-129 57 80

 

Gläntan

Telefon: 0302-52 10 17
SMS: 076-129 53 82

 

Skogen

Telefon: 0302-52 21 45
SMS: 076-129 57 81

 

Björnen

Telefon: 0302-52 21 26
SMS: 076-129 57 76