Öxeryds förskola

Öxeryds förskola ligger naturskönt med skogen intill, i nära anslutning till två sjöar. Förskolan är byggd för fyra avdelningar, två för yngre barn på 1–3 år och två för äldre barn mellan 3–5 år. Skogen har inspirerat arkitekturen på huset både ute och inne. Byggnaden är i två plan, byggd helt igenom i naturvänliga material.

Vi flyttade in i januari 2020 och utforskar nu närområdet och husets alla möjligheter. Ett exempel är den köksträdgård som ger förutsättningar att tillsammans med barnen följa årets skiftningar och odla både vackert och ätbart. Ett annat är de olika rum för lek och lärande som skapats på respektive avdelning samt de ateljéer där större projekt kan pågå.

Vår pedagogik

Pedagogerna använder medvetet de möjligheter omgivningarna ger i det dagliga arbetet med barnen. Det innebär att vi vistas mycket ute och använder upplevelser i olika skapandeprocesser. Barnen är medskapare i processen och deras nyfikenhet tillvaratas.

Pedagogiken präglas av kreativitet, forskande, söka svar och lösa problem. Vi utgår från barnens behov och intressen när vi tillsammans formar omsorgens och utbildningens innehåll. Med målet en trygg, rolig och lärorik förskola.  

I husets mitt, under trappan som binder samman avdelningarna finns en trivsam koja med spännande innehåll och ett fönster för kontakt och tittut.

Till vår glädje har vi tillagningskök och vår kock arbetar flexibelt i nära samarbete med barn och vuxna för näringsrika och vackra måltider.

Hur vi håller kontakten med vårdnadshavare

Förutom olika forum för samverkan med vårdnadshavare som exempelvis verksamhetsbesök och möten för vårdnadshavare använder vi också den digitala plattformen Unikum för att dokumentera lärande och utveckling på grupp och- individnivå. Det ger goda förutsättningar för vårdnadshavares möjlighet till insyn och delaktighet i sitt barns vardag. Den digitala plattformen är också arenan för kommunikation kring vad som är på gång under året.

Allmänna riktlinjer och gemensam information om förskoleverksamheten i Lerums kommun finner du på Lerum.se, eller via länkar nederst på sidan.

Våra avdelningar

Förskolan som är belägen i Öxeryd ligger fyra minuter med bil från Hulan, Lerum och elva minuter med buss. Den består av fyra avdelningar och tillhör som en av fyra förskolor, enheten Hulans förskolor.

Avdelning Granen för barn i åldern cirka 1- 2 år

Här samarbetar ca 15 barn och 3 vuxna. Delar av dagen är vi tillsammans med Tallen.

Avdelningen Tallen för barn i åldern cirka 2–3 år

Här samarbetar cirka 15 barn och 3 vuxna. Delar av dagen är vi tillsammans med Granen. 

Avdelningen Eken för barn i åldern cirka 3–5 år

Här samarbetar ca 21 barn och 3 vuxna. Delar av dagen är vi tillsammans med Björken.

Avdelningen Björken, för barn i åldern cirka 3-4 år

Här samarbetar cirka 19 barn och 3 vuxna. Delar av dagen är vi tillsammans med Eken.

Förskolan startar och avslutar gemensamt, inne eller ute. Delar av dagen är barnen i mindre grupper för en god balans mellan arbete, lek och vila. Ibland är vi tillsammans i olika tvärgrupper från alla avdelningar. Därför kan ni möta olika vuxna vid lämning och hämtning. På så sätt finns alltid kända vuxna i verksamheten vilket är tryggt vid eventuell personalfrånvaro. Alla barn är allas barn!

Kontakt

Rektorer

Heléne Raa
Telefon: 0302-52 08 94
SMS: 070-605 71 38

 

Helena Beligiannis-Fanias
Telefon: 0302-52 13 20
SMS: 073-660 05 73

 

Administration

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 13 89
SMS: 0761-129 58 76

 

Adress

Kolborydsvägen 50
443 92 Lerum

Avdelningar

Granen

Telefon: 0302-52 08 24
SMS: 072-465 89 59

Tallen

Telefon: 0302-52 08 21
SMS: 072-465 86 86

Eken

Telefon: 0302-52 08 22
SMS: 072-465 85 37

Björken

Telefon: 0302-52 08 23
SMS: 072-46 58 693