Riddarstens förskola

Vi är en förskola som ligger naturskönt beläget i skogen bredvid Riddarstens motionsspår. Förskolan består av två arbetslag: Ugglan som ansvarar för avdelningarna Pärlugglan och Kattugglan samt Haren som ansvarar för avdelningarna Fältharen och Skogsharen.

Vi lägger stort fokus på värdegrundsarbete, språk, natur, miljö, barns inflytande och delaktighet.

Naturen omkring oss använder vi oss av som ett pedagogiskt rum. Vi lär både ute och inne genom lärande lek.

Som medel använder vi oss av barnens egna upptäckter/intressen, sagor och sång, samtal, tecken som stöd, ramsor och drama. Vi har barn och pedagoger från flera olika länder och kulturer på förskolan och detta tar vi vara på och lär oss av varandra.

Vi delar in barnen i mindre grupper både ute och inne där vi ser till barnens ålder, intresse och behov.

I vårt årshjul har vi många gemensamma traditioner som har växt fram under de åren vi har arbetat tillsammans. Samverkan med äldreboendet och Riddarstensloppet är några av dom.

Kontakt

Rektor

Christina Ekerborn
Telefon: 0302-52 21 81

Administration

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 16 97
SMS: 076-895 02 00

 

Köket

Telefon: 0302-52 20 25

 

Adress

Riddarstenshöjden 10
443 33 lerum

Avdelning Ugglan (1-5 år)

Telefon: 0302-52 15 91
Telefon: 0302-52 15 92
SMS: 076-129 58 07
SMS: 076-129 58 08

 

Avdelning Haren (1-5 år)

Telefon: 0302-52 23 39
Telefon: 0302-52 20 15
SMS: 076-129 58 24
SMS: 076-129 58 15