Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Synpunkter och klagomål Riddarstens förskola

Här kan du lämna synpunkter och klagomål på vår verksamhet.

Enligt skollagen ska kommunen vidta åtgärder om det framkommer att det finns brister i verksamheten. Det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Ansvarig

Rektor beslutar om sin enhets inre organisation och är ansvarig för verksamhetens pedagogiska arbete. Rektor fattar beslut enligt skollag och andra författningar.

Vissa beslut kan överklagas. Om ditt barn berörs av ett sådant beslut blir du som vårdnadshavare informerad om rätten att överklaga och hur man då går till väga.

Du kan klaga och ha synpunkter på allt

Du kan också använda dig av "Synpunkter och klagomål" för att framföra dina synpunkter på annat än utbildningen. Det kan vara andra saker i vår verksamhet som du tycker ska fungera bättre eller på ett annat sätt än idag.

Svar inom två veckor

Ditt ärende kommer att handläggas av rektor eller den som rektor hänvisar till. Du får ett skriftligt svar på ditt klagomål inom två veckor under förutsättning att du inte valt att vara anonym. Uppföljningen av inkomna "Synpunkter och klagomål" är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete.