Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Sektor lärande

Enligt skollagens 4 kap. ska kommunen och kommunens skolor och förskolor systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Lerums kommuns systematiska kvalitetsarbete utgår från verksamheternas resultat. Hur väl barnen och eleverna utvecklar de kunskaper och värden som beskrivs i läroplaner och andra styrdokument är utgångspunkten för vårt arbete. Utifrån kunskapsresultat, resultat från enkäter, andra utvärderingar och uppföljningar analyserar vi våra verksamheters kvalitet. Vi beslutar sedan om strategier och åtgärder för att våra verksamheter ska fortsätta att utvecklas mot högre måluppfyllelse.

Vem ansvarar?

Ansvariga för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå är rektorer och förskolechefer. Ansvariga för arbetet på kommunnivå är Sektor lärandes sektorschefer. Våra resultat, analyser och strategier för utveckling avrapporteras kontinuerligt till kommunstyrelsen.

Frågor om det systematiska kvalitetsarbetet besvaras av verksamhetsutvecklare Christian Jerhov, telefon 0302-52 12 04.