Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Enheten för elevhälsa och utveckling (EEU)

Enheten för elevhälsa och utveckling är en stödenhet inom Sektor lärande.

Enhetens uppdrag är att i första hand stödja verksamhetsformerna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola med insatser utifrån identifierade behov i det systematiska kvalitetsarbetet. ​​I vissa frågor arbetar vi även som stöd till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.