Rydsbergs förskola

Förskolans gård är stor och anpassad efter barnens behov av en stimulerande utemiljö. Naturen ligger inpå knuten och utnyttjas flitigt av alla avdelningar. Rydsbergs förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola.

Förskolan består av fyra avdelningar med åldershomogena grupper. Förskolan har en stor och inbjudande gård och inne på förskolan finns det en piazza där barn från alla olika avdelningar möta.

Vår verksamhet bygger på barnens intressen, tankar, frågor och idéer. Tillsammans kan vi sedan söka efter svar, förundras och vara nyfikna i stora eller små projekt. Då är det processen som är det viktiga, inte det vetenskapliga svaret. Barnen får i processen vara kreativa, forskande, söka svar och lösa problem.

Vårt arbetssätt måste ständigt ha möjlighet att förnyas i takt med att samhället och barnen förändras. Vi behöver hela tiden utgå ifrån barnen i det aktuella sammanhanget, då utgångspunkten är just de barn och den kultur man lever i.

Kontakt

Rektor

Lisa Skagerberg
Telefon: 0302-52 10 62

 

Expedition

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 16 82
SMS: 070-308 21 68

Rydsberg

Rubinen

52 10 65 /

076-1295958

Rydsberg

Safiren

52 10 66 /

076-1295959

Rydsberg

Smaragden

52 10 64 /

076-1295957

Rydsberg

Topasen

52 10 67 /

076-1295960

 

Besöksadress

Rydsbergs förskola
Ekegårdsvägen 1
443 50 Lerum