Seatons Allés förskola

Seatons Allés förskola ligger i ett lugnt villaområde alldeles vid sjön Aspen i västra Lerum med stora, generös och lekvänliga ytor.

Förskolan består av två arbetslag:

  • Styrbord som ansvarar för avdelningarna Kanoten och Jollen.
  • Babord som ansvarar för avdelningarna Ekan och Flotten.

Vi arbetar för att alla barn skall känna tillit till varandra och oss vuxna.
Vi vistas gärna och ofta utomhus för att värna om både barnens och pedagogernas hälsa och välbefinnande. Gården och närområdet till exempel skogen och sjön använder vi som vårt pedagogiska uterum.
Vi skapar tillfällen till lek och aktiviteter i smågrupper där vi använder oss av rytmik, rörelse, dans och drama och projektarbeten. Barnen är delaktiga och kan själva påverka sitt lärande. Pedagogiska utvecklande lekmiljöer och omsorg ser vi som viktigt i vår dagliga verksamhet.
Vi arbetar med undersökande verksamhet som tydligt dokumenteras, till glädje för barn och föräldrar. Exempel på detta kan vara text och foton, portfolio och Unikum.
Vi pedagoger ser oss som medforskande vuxna som är aktivt närvarande i gruppen, vi är deltagare i lek och aktivitet på barnens villkor.

Kontakt

Rektor

Christina Ekerborn
Telefon: 0302- 52 21 81

 

Administration

Telefon: 0302- 52 16 97
SMS: 076- 895 02 00

 

Köket

Telefon: 0302-52 21 82

 

Adress

Seaton Allé 12
443 32 LERUM.

 

Avdelningar

Flotten

Telefon: 0302- 52 21 85
SMS: 076- 129 58 19

 

Ekan

Telefon: 0302-52 21 84
SMS: 076-129 58 18

 

Jollen

Telefon: 0302-52 21 83
SMS: 076- 129 58 17


Kanoten

Telefon: 0302- 52 21 86
SMS: 076- 129 58 20