Smörblommans förskola

Smörblommans förskola ligger i Floda, i ett lugnt villa- och radhusområde. På förskolan finns de fem avdelningarna: Nyckelpigan, Lysmasken, Fjärilen, Trollsländan och Humlan.

Vi har en stor gård som inbjuder till lek och motorisk träning. Med skogen som närmaste granne får vi även rikliga tillfällen till naturupplevelser, lek och rörelse.

Just nu består gruppen av 20 barn i åldrarna ett till fem år. Barnen är indelade i två till tre lärgrupper under delar av dagen, vilket bidrar till att skapa en lugn och trygg lärmiljö för våra barn.

Vision och ställningstaganden

"Hos oss välkomnas du av barn och pedagoger som är stolta över sitt arbete och sin förskola. Du möter lärmiljöer och förhållningssätt som berättar om framtidstro, förundran och glädjen i att tillsammans erövra kunskap."

  • Välkomnandets pedagogik
  • Människosyn
  • Kunskapssyn

Om enheten

Hästhagen-Uddareds förskolor ligger i Floda och består av fyra förskolor, Smörblomman, Vitsippan, Blåsippan och Hästhagens förskola. Tillsammans i verksamheten är det cirka 250 barn och 60 pedagoger. Vi organiserar oss i arbetslag med flera pedagoger som samverkar kring barngrupper i olika konstellationer där barnen är mellan 1-5 år. Undervisningen har ett processinriktat förhållningssätt där barnen utvecklar entreprenöriella förmågor och kompetenser i både individuella och kollektiva sammanhang.

Genom den dagliga kontakten med förskolan får vårdnadshavarna följa barnens lärande och utveckling i förskolan. Vårdnadshavarna är även kopplade till Unikum de får möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten genom att ta del av månadsbrev, bloggar och pedagogisk dokumentation. Vårdnadshavarna ges även möjlighet till formellt inflytande genom föräldramöten.

Barnen är pedagogernas utgångspunkt och de ska på olika sätt vara delaktighet i utformandet av verksamheten, lärandet och miljöerna. Genom den pedagogiska dokumentationen synliggörs barns lärprocesser och undervisning i förskolan.

Läs om Tredje rummet. 

Kontakt

Rektor

Karin Widegren
Telefon: 0302-52 19 18 

Administration

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 16 82
SMS: 070-308 21 68

Avdelningar

Humlan

Telefon: 0302-52 18 65
SMS: 076-129 57 40

Trollsländan

Telefon: 0302-52 18 64
SMS: 076-129 57 39

Fjärilen

Telefon: 0302-52 18 50
SMS: 073-660 05 99

Lysmasken

Telefon: 0302-52 18 62
SMS: 076-129 57 37

Nyckelpigan

Telefon: 0302-52 18 63 
SMS: 076-129 57 38

 

Adress

Tranbärsvägen 127
448 37 Floda