Timmeråsens förskola

Timmeråsens förskola ligger naturnära med skogen som närmaste granne. Timmeråsens förskola har sex avdelningar och är byggd enligt Reggio Emilia-filosofin.

Från augusti 2020 kommer Timmeråsens förskola bli en del av Bygrindens förskola. Organisationen kallar vi för Timmerbyn.

På Timmeråsens förskola finns det sex avdelningar. De allra yngsta barnen har sina avdelningar i tillbyggnaden som stod färdig 2016, avdelningarna Skytten och Stjärnan.

I det större huset finns fyra avdelningar Orion, Sirius, Solen och Alfa, där vi även har en matsal kombinerat med vårt så kallade Torg (Piazza enligt Reggio filosofin). Här går de lite äldre barnen.

Vår 5-års verksamhet är förlagd på avdelningen Vega/Bygrindens förskola. De första fyra åren är verksamheten förlagd på Timmeråsen förskola och de sista året går barnen på Vega/Bygrinden förskola.

Reggio Emilia

Timmerbyn är en Reggio Emiliainspirerad förskola och vår verksamhet bygger på barnens intressen, tankar, frågor och idéer. Tillsammans kan vi sedan söka efter svar, förundras och vara nyfikna i stora eller små projekt. Då är det processen en viktig del av lärandet. Barnen får i processen vara kreativa, forskande, söka svar och lösa problem.

Vi organiserar verksamheten i åldershomogena grupper med ett visst åldersspann. Vårt arbetssätt måste ständigt ha möjlighet att förnyas i takt med att samhället och barnen förändras. Vi behöver hela tiden utgå ifrån barnen i det aktuella sammanhanget, då utgångspunkten är just de barn och den kultur man lever.

Rektor

Cilla Larsson
Telefon: 0302-52 20 23

Timmeråsen

Alfa

522172 /

072-2000292

Timmeråsen

Orion

522031 /

072-5362203

Timmeråsen

Sirius

522033 /

072-5544864

Timmeråsen

Skytten

522149 /

076-8863827

Timmeråsen

Solen

522034 /

072-7258457

Timmeråsen

Stjärnan

522147 /

076-8863826

Expedition

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 16 82
SMS: 070-308 21 68

 

Besöksadress

Timmeråsvägen 1
443 38 Lerum