Tollereds förskola

På Tollereds förskola arbetar vi i en lärande organisation där både barn och vuxna ska få möjlighet att utvecklas och vara sitt bästa jag. Hos oss utvecklas och lär sig barnen i kreativa pedagogiska undervisningsmiljöer.

Tollereds förskola arbetar i två arbetslag som undervisar i mindre grupper under större delen av dagen. Förskolans yngsta medarbetare tillhör arbetslag Spinneriet. De lite äldre tillhör arbetslag Väveriet.

“Nyfikenhet och kreativt lärande utvecklar framtidens problemlösare"

är vår vision som förskolan och skolan har tagit fram tillsammans för att hålla en röd tråd genom barnens utbildning i Tollered. Vi har en fantastisk gård med en egen skog och många möjligheter att mötas, upptäcka, pröva och utveckla våra förmågor. 

Gården ser vi som en demokratisk mötesplats för alla på förskolan. Där leker och lär vi tillsammans över arbetslags- och åldersgränser. Där bygger vi relationer till varandra genom utforskande och nyfikenhet. Vi arbetar för ökad trygghet och lärande genom att visa omsorg om varandra och för vår miljö. 

HänderVi arbetar med tecknande och skrivande genom lek, digitala verktyg och genom att använda olika material. Vi lär oss tillsammans av och med varandra. Vi utvecklar våra, språkliga, motoriska, matematiska, naturvetenskapliga och tekniska kunskaper.

Vi värnar om de yngsta medborgarna som lärande individer med rättigheter, förmågor och potentialer. Träning i demokratiska processer är en röd tråd genom hela vår verksamhet. Här arbetar vi med att alla barn ska kunna göra sig hörda och även att lyssna på varandra. Att dokumentera barnens lärande och att göra barnen medvetna om sitt eget lärande är en del i denna demokratiska process.

Tollered

Tollered är en tätort i Lerums kommun mellan Göteborg och Alingsås, mellan sjöarna Sävelången och Torskabotten.

Här arbetar vi med varje barns bästa i fokus. Vi arbetar med entreprenöriellt lärande i en lärande organisation där både barn och vuxna ska få utvecklas och få möjlighet att vara sitt bästa jag. 

I Tollered är bruksortens historia levande genom historisk skyltning, uppmärkta vandringsstråk, upprustning av kulturbebyggelse, flera kulturevenemang och mycket mer i byn. Tollereds förskola har namngett avdelningarna Göta, Svea, Dana och Sågen och arbetslagen Spinneriet och Väveriet efter platser i Tollered.

Kontakt

Rektor

Charlotte Limberg  
Telefon: 0302-52 21 20
SMS: 072-200 69 31

 

Administration

Telefon: 0302-52 18 19

 

IT-ansvarig

Mobil: 072-226 24 74
eller 070-304 13 42

 

Kök

Telefon: 0302-52 21 02

 

Vaktmästare

Telefon: 0302-52 18 28

Avdelningar

Sågen

Telefon: 0302-52 21 05

Dana

Telefon: 0302-52 21 10

Svea

Telefon: 0302-52 21 11

Göta

Telefon: 0302-52 21 12

 

Adress

Tollereds förskola
Tollereds Ströms väg 4
448 50 Tollered