Violens förskola

Vår förskola består av två avdelningar, Blåbär och Lingon. På avdelning Blåbär går de lite yngre barnen och på Lingon går de lite äldre. Vi har mycket samarbete mellan avdelningarna. Förskolan ligger i området Hyltorna med närhet både till skogen och till Novahallen där vi tycker om att vara.

På enhet Berghults förskolor arbetar vi för att alla barn i vår förskola ska få en god pedagogisk verksamhet som utgår ifrån barnens nyfikenhet och intressen. Vår förskola ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går hos oss.

På enhetens förskolor har vi i år Entreprenöriellt lärande och Skapande som fokusområden. Vi vill främja barnens kreativitet, nyfikenhet och självtillit så att de utvecklar förmågan att ta eget ansvar och vågar pröva egna idéer.

Vi arbetar för att skapa goda lärmiljöer då vi vill att miljön i vår verksamhet skall vara tilltalande, stimulerande och utmanande. Vi strävar mot att skapa rum i rummen där barnen inspireras till olika typer av lek och aktivitet. Vår miljö är i ständig förändring för att passa den aktuella barngruppen och dess föränderliga behov.

Vi på förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. När barnen lämnar enhet Berghults förskolor vill vi att de har framtidstro och tillit till den egna förmågan.

Kontakt

Rektor

Helena Rydén
Telefon: 0302-52 19 33

 

Administratör och vaktmästare

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 19 32

 

Köket

Telefon: 0302-52 19 79

Avdelningar

Blåbär

Telefon: 0302-52 19 77

Lingon

Telefon: 0302-52 19 78

 

Adress

Dovhjortsvägen 10
448 34 Floda