Sjukfrånvaro och ledighet Tigerögas förskola

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller om det är sjukt vill vi att du ringer personalen och meddelar det på morgonen.

Administration

Telefon: 0302-52 10 35
SMS: 073-616 19 84