Sjukfrånvaro och ledighet Bråtastugans förskola

Om ditt barn är sjukt eller inte kan närvara på förskolan vill vi att du ringer personalen på avdelningen.

  • Gula
    Telefon: 0302- 52 21 52
  • Gröna
    Telefon: 0302- 52 21 53